Общо показвания

Анкета

Нашата анкета

Уважаеми Учители по математика,

Вие сте поканени да участвате в нашето изследване относно използването на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в обучението по математика ( "ICT-based math teaching in Europe").
Успешното прилагане на ИКТ в образователните институции може да донесе множество ползи за всички учещи или работещи в тях. Посредством използването на ИКТ могат да се преодолеят проблеми от най-различно естество, като например проблемът за времевите и пространствени ограничения на традиционните класни стаи. Наред с това, чрез употребата на ИКТ на обучаемите и преподавателите се осигурява достъп до голямо количество съвременна и разнообразна информация, което може да улесни учащите при усвояването, а преподавателите – при подготовката на учебния материал.
В това проучване, около 500 учители по математика ще бъдат помолени да попълнят анкета, която задава въпроси за честотата и качеството на използване на ИКТ в процеса на преподаване. Попълването на въпросника ще отнеме няколко минути. (Анкета)
Благодарим Ви за отделеното време

Няма коментари:

Публикуване на коментар