Общо показвания

Учителски практикум - работа със софтуер "Енвижън"Учителски практикум за работа с българския софтуер „Енвижън“ в образователно-познавателни ситуации в предучилищна възраст.
ИКТ базирани технологии в обучението по математика, проект ICTEAM, COMENIUS

Това е възможност за интегриране на ИКТ в детската градина. Проучен беше педагогически опит на колеги от цялата страна. Опитът показва, че интегрирането на технологиите в предучилищна възраст, в повечето случаи,  се свежда до онагледяване на учебното съдържание с помощта на мултимедийни продукти – видео, презентации, флаш-игри. Това става фронтално, като децата са в ролята на наблюдатели. Досегът им до технологията е ограничен, защото детските учебни заведия не разполагат с компютърни зали и това затруднява изграждането на дигитална култура у подрастващите. В същото време, съвременните деца израстват с високите технологии, те са тяхно битие и естествен спътник в ежедневието им. Ролята на учителя в предучилищното възпитание е да формира у тях хигиенни и режимни навици за боравене с компютъра, както и да ги насочи към употребата му не само за развлекателни, но и за образователни цели. Педагозите посочиха, че многомишковият софтуер „Енвижън“ би могъл да компенсира тези липси в предучилищното възпитание и обучение, а мениджърите на детските заведения подкрепиха идеята, изтъквайки и чисто финансовата й рентабилност. Основанията за провеждането на образователно-познавателни ситуации в предучилищна група с многомишковия софтуер „Енвижън“ са, че той ще допринесе не само за разнообразяване и обогатяване на учебното съдържание с дейности и нов тип задачи, но ще съдейства и за формиране на умения за работа с компютърни технологии. По конкретно, това е работа с компютърна мишка – щракване с ляв, десен бутон, задържане, влачене и др. Ще съдейства децата от детската градина да се ориентират в мониторния екран, да „разчитат“ неговите символи, да усвоят основните термини като показалец, прозорец, бутон и др. на български език, като по този начин се преодолее влиянието на англоезичния технологичен жаргон.

План-сценариите на образователно-познавателните ситуации се разработват методически от предучилищните педагози в детското заведение и се адаптират от педагозите и техническия сътрудник. Детайлите, свързани с разработване на задачи с инструментите на  „Енвижън“ се уточняват и дискутират по време на работни срещи между педагозите. Формулират се цели и задачи свързани не само с конкретиката на образователно-познавателната ситуация, но и такива, които да формират у децата дигитална култура.


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар