Общо показвания

Дневник на проектаПърва работна среща  по проекта
Силифке, Турция
30.09.2013 - 06.10.2013

Работната визита премина интензивно и интересно.  Начертахме стратегия за работа за реализиране целите на Проекта. Обменихме опит за образователните системи и практики в страните - партньори, за начина на живот на нашите деца и ученици, за обичаите и особеностите на отделните държави, както и за това, което ни обединява в един общ дом -  обединена Европа.
Обсъдихме  уебсайт на проекта, дневник на проекта, математически методи на преподаване и учене. Обменихме  добри практики - посетихме местни училища и детски градини, срещнахме се с учители и директори, както и с местната общественост.Запознахме се с архитектурните особености и забележителности на Силифке и региона.
Втора работна среща  по проекта
Вецлар, Германия
05.04 2014 - 12.04.2014
Срещата с партньорските тимове във Вецлар, Германия, премина динамично и интересно. Дискутирахме стратегиите за подобряване на ИКТ технологиите в обучението по математика, дискутирахме текущото състояние на обучението по математика сега. Представени бяха въвеждащи математически филми. Посетихме немски училища и детски градини, посетихме Музея на математиката в Гизен, както и библиотека Фантастика.


Трета работна среща  по проекта
Бургас, България
02.06.2014 - 06.06.2014

Срещата с партньорските тимове в Бургас премина много приятно и ползотворно. Ние дискутирахме резултатите от новите образователни встъпителни филми за математическите уроци, разработени от екипите. Колегите от Бургас организираха презентация на нови онлайн платформи за работа в класна стая. Направена беше оценка на партньорството в средата на проектния период. Посетихме уроци по математика и английски в училището, както и културни и исторически забележителности в региона.

Четвърта работна среща  по проекта
Миклеуш, Хърватска
26.09.2014 - 02.10.2014


Пета работна среща  по проекта
Сава, Италия
23.11.2014 - 29.11.2014


Шеста работна среща  по проекта
Ботошани, Румъния
18 - 23  април 2015

Седма работна среща  по проекта
Варна, България
26 - 31  май 2015Няма коментари:

Публикуване на коментар