Общо показвания

Нашите нови уроци вече и в ЕНВИЖЪН


Енвижън е софтуерна система, създадена да улесни учителите при тяхната работа и стремяща се към разрешаването на двата основни проблема в предучилищното и началното образование, а именно липсата на ресурси, които могат да бъдат отделени за оборудване на класните стаи и липсата на интерес към науката у децата.
Презентационната част се използва по време на учебните часове от учителя и учениците. За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик , системата дава възможност за едновременна работа на множество потребители. За своята работа тя изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка за всяко дете, което осезаемо намалява разходите за оборудване на стандартна класна стая. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази съдържанието на урока пред учениците. Осигуряването на визуален достъп на учениците до урока е изключително важно, тъй като от тях се очаква да взаимодействат със системата, посредством своите мишки.
Публичният портал на Енвижън се използва за споделянето на учебно съдържание по интернет – учителите могат да качват, създадените от тях уроци и да свалят тези, които искат да използват по време на часовете си. Порталът може да бъде използван дори за разпространението на цели учебници, написани с помощта на административния модул. Също така той дава възможност на учениците и техните родители да следят резултатите постигнати в училище, чрез проверка на събраните точки и получените награди.
Учителите от екипа на детска градина "Цветни песъчинки" разработиха интересни уроци за "Енвижън", като някои от тях вече са качени в публичния портал. Екипът на детската градина  продължава активно да работи по създаването на интерактивни уроци за детската градина с използването на информационните технологии. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар